Genel Bilgi

  Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacı; el sanatlarının mevcut durum ve sorunlarını bilimsel olarak belirlemek,yöre ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.Özellikle kırsal kesimlerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırarak,aile ekonomisine destek sağlamayı hedefleyen merkezimiz; bu amaçla kurslar düzenlemekte ve sertifika vermektedir.

            Siirt’in tiftikten dokunan ünlü mamullerini, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)belirlediği kaliteye ulaştırmak ve yeni motifler türetmek, merkezin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sadece dokumacılık alanında değil; diğer el sanatları alanlarında da çalışmalar yapılmaktadır. Uzun vadede ürettiği ürünleri iç ve dış ülke pazarlara ihraç etmek, gelecekteki hedeflerimiz arasındadır.

            Anadolu Türk el sanatlarının bölgesel özelliklerini taşıyan Siirt’in en önemli el sanatlarından biri olan ‘’Siirt Battaniyesi’’ yöresel tiftiğin kirman ile eğrilmesi ile elde edilen ipliklerin özel tezgâhlarda dokunup, çelik taraklarla tüylendirilerek şekil  verilmesiyle oluşur.

            Siirt’e gelen misafirlere tiftik ürünlerinden hediye etmek, gelenek haline gelmiştir.Geçmişte ne zamandan beri kullanıldığı bilinmemekle beraber, Cumhuriyet dönemine kadar 40 cm x 20 cm ebatlarında dokunan parçalar; daha sonra battaniye ve amazlık dokumacılığı olarak devam etmiş, günümüzde bu örnekler  geliştirilerek battaniye, seccade, manto(aba), atkı, başlık, heybe, çanta, divan örtüsü, kırlent ve çeşitli süsleme örnekleriyle ün kazanmıştır.

            17 Mart 1972 Tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan Siirt Battaniyesi, özellikle turistik çevrelerde geniş bir pazar imkânına sahiptir. Tezgâhlarda dokunan el sanatı ürünü Siirt Battaniyesinin ham maddesi olan tiftik, keçilerden kırkılarak elde edilir.Tiftik belli aşamalardan geçilerek dokunmaya hazır hale getirilir..!.

Öğr. Gör. MUHAMMED KESKİN
Güncelleme : 16.05.2022 11:38:41